In memoriam: Wim Cleijne


 Afgelopen donderdag bereikte ons het trieste bericht dat ons ere-lid en drager van de Huisorde, Wim Cleijne aan de gevolgen van een hartaanval is overleden. In deze bizarre tijd, is dit voor onze vereniging een nog onwerkelijker bericht. Wij zijn als Zet ‘m Op Wim zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor het carnaval in Elst in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder heeft betekent. Als geboren Nijmegenaar is Wim omgeturnd tot echte Elstenaar, zonder zijn Nijmeegse roots te verloochenen. Zeg maar de combi tussen de Elster toren en de Sint Steven…..In 1973 werd Wim lid van Zet ‘m Op en van eind jaren ’80 tot in de 90-er jaren was hij de president van onze club, waarbij hij ook gepassioneerd de pronkzittingen presenteerde. Als president maakte Wim deel uit van het bestuur, waar hij met zijn financiële achtergrond een waardevolle inbreng had en uiteindelijk als penningmeester fungeerde. Zijn beroep was de prinsennaam die hij meekreeg, toen Zet 'm Op in 1997-1998 44 jaar bestond en Wim tot onze jubileumprins werd gekroond; Prins Wim de Econoom. Wij weten dat Wim enorm trots was op het feit jubileumprins te mogen zijn. 
Wim was betrokken bij de groei van de vereniging Elster Kinderoptocht, nu Veko. Met het verzorgen van de huisbezoeken van Sinterklaas en het organiseren van de Elster carnavalsoptocht, heeft Wim mede zorg gedragen voor de organisatie en groei van deze activiteiten. De Jan Geurts Penning die hij hiervoor mocht ontvangen werd door Wim eervol gedragen. 


Naast Zet ‘m Op en het carnaval heeft Wim zich zeer breed ingezet voor de Elster gemeenschap. Stichting Elst 1250, de RK-kerk, de politiek en veel andere maatschappelijke instellingen konden op Wim zijn deskundigheid rekenen. Tot ver na zijn pensioen bleef hij zich inzetten voor het maatschappelijk belang van Elst. 

Wij verliezen met Wim een betrokken en enthousiast lid. Alleen als het echt niet anders kon verontschuldigde hij zich voor een ledenvergadering. Maar als Wim er was kon het bestuur rekenen op een scherpe, veelal carnavalesk ingestoken, vraag. De financiën van de club, konden op warme belangstelling van Wim rekenen. Gelukkig hebben wij afgelopen januari tijdens de vergadering ter ere van ons 66-jarig jubileum Wim nog tot ere-lid mogen kronen, aangezien Zet ‘m Op trots is op alles wat Wim voor onze verenging heeft gedaan en betekend. Onze gedachten gaan uit naar Riet, de kinderen en hun partners, de kleinkinderen en familie. Wij wensen allen veel sterkte in deze onwerkelijke tijd en zijn in gedachte bij jullie. 

Wim, voor jou een laatste driewerf Alaaf! 

Bestuur, leden en medewerk(st)ers cv. Zet ‘m Op

×
<

2

0
&
 

nog:

dagen

©2020 Zet 'm Op | CMS