In memoriam: Theo van Binsbergen

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erelid en tevens oudste lid Theo van Binsbergen. In Theo verliezen wij een echte carnavalist met een groot sociaal hart. Altijd in voor een praatje en begaan met het wel en wee van de mensen om hem heen.  Als Prins Thé de Geverfde zwaaide hij in 1976/1977 de scepter over Elst samen met adjudant Addy van Kleef. Ook heeft hij vele jaren een grote muzikale bijdrage geleverd in de Zet ‘m Op band. Met zijn 44-jarig lidmaatschap heeft Theo zijn sporen binnen de club verdiend, hetgeen werd bekrachtigd met het erelidmaatschap. Hier was Theo, samen met zijn prinsentitel, bijzonder trots op.

Wij verliezen in Theo een echte Zet ‘m Opper en carnavalist. Wij wensen Tiny, kinderen en familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Theo, een laatste 3-werf Alaaf,

Leden en medewerk(st)ers cv Zet ‘m Op